Bir Öğrenciye Göre Matematik

Matematik,hayatımızın belkide bütün ömrümüz boyunca başımızın belası olarak nitelendirdirilen,anlaşılması zor bir ders veya bilim dalı olduğunu kanısını her zaman kullanırız.Matematik her ne kadar biz öğrenciler için zor bir ders, bazı kişiler için mesleğinin icabı bir zorunluluk olarak öğrenilen bir dal da olsa matematiğin hayatımızdaki yeri hiçbir zaman yadırganamaz.Onun için bu konuyla ilgili yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Matematik’in gerekliliği konusuna girmeden önce biraz matematikten bahsedelim;Matematik bildiğimiz en eski bilimlerden birisidir.Matematik ile ilgili bilgilere  milattan önce 37.000 yıllarda rastlamaktayız.Bu yıllarda kemik üzerlerine atılan çentiklerle matematiksel işlemler yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu yönden Matematik’in önemini söylemek hiç te yanlış olmaz.Eski yıllarda olduğu gibi Matematik’i günlük hayatımızda önemli bir yer tutar.Zaten matematiği de genellikle toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini kullanırız.Bu dört işlemde zaten matematiği temelini oluşturur.
Matematik hayatımızda bu kadar yer aldığını ve bizim için ne denli önemli olduğunu zaten biliyoruz. Ama bir de matematiğin bizim için neden gerekli olduğuna bir açıklık getirmek gerekir. Bunun için ilk önce matematiğin bize yararlarından biraz bahsedelim.
Örneğin;bir tiyatrocu sahneye çıkmadan önce prova yapar,bir sporcu sürekli kendini zinde tutmak için antrenman yapar,bir usta işini daha iyi yapabilmek için sürekli çaba harcar gibi..Peki bunları neden yaparlar.Kendilerini geliştirmek ve işlerini daha iyi yapmak için bunlara ihtiyaç duyarlar.Bizim zihnimizde bunun gibi antrenmanlara,provalara,çalışmalara gereksinim duyar.Bunu sağlamak içinde matematik bize yardımcı olur.Matematik sayesinde zihnimiz gelişir.Özgür düşünce ve önyargısız düşünme ortamı ortaya çıkar.Yeni düşüncelerin ortaya çıkarılmasını sağlar.(ÖRN;Bir öğrenci bir matematik sorusunu çözerken işlemler arasındaki gizli ilişkileri ortaya çıkarır ve bu onda yeni şeyler bulma isteği uyandırır.)İnsanın sistemli,mantıklı,tutarlı düşünmesini sağlar.İnsanların yaşamında başına gelen olayları daha iyi anlamlandırıp,sonuca gitmesine yardımcı olur.Bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
Matematiğin yararlarından bahsettikten sonra biraz da matematiğin özelliklerinden bahsederek konuma biraz açıklık getirmek istiyorum. Bu özellikleri aşağıda sıralayalım;
-Matematik bir disiplindir.
-Matematik üstüste konulabilir.
-Matematik bir düşünce biçimidir.
-Matematik mantıksal bir bilimdir.
-Matematik bir iletişim aracıdır.Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
-Matematik varlıkların özleriyle ilgili değil aralarındaki ilişkilerle ilgilenir vb.
bunun gibi birçok özelliğini verebiliriz.
Sadece bu özellikler bile matematiğin bizim için ne denli gerekli olduğunu gösterir.Ama bunu bir de ispatlamaya kalkarsak;”Hiçbir araştırma matematiksel ispattan geçmedikden sonra bilim adına layık olamaz.”der Leonarda da Vinci;”Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim…”der Cahit ARF.Bu önemli kişilerde güzel demiş demesine ama biz ilk önce kafamızdaki ön yargıları,ideolojimizi yok etmemiz lazım. E ama niye yok etmeliyiz. Örneğin ben bile zamanı geldiğinde hiç çekinmeden ‘’Ya bu matematik hayatta tam manasıyla nerede karşımıza çıkacak, nasıl işimize yarayacak’’ derim. Bence doğru bir düşünce de olabilir. Ama matematiğin bize neden okutulduğunun amaçlarını bilmeden yaptığım, yaptığımız bu değerlendirmeler boşa konuşmak olur. Bunun için matematiğin bize öğretilmesinin amaçlarından biraz bahsedeyim. Matematiğin bize öğretilmesindeki amaçlar;
-Toplumsal Amaç: Her yurttaşın matematik kullanıcısı olarak hazırlanması.
- Kültürel Amaç: Matematiğin kültürel senteze katkısı.
- Kişisel Amaç: Her kişinin yaşamında matematik eğitsel güçtür.
- Teknik Amaç: Matematikçilerin ve matematik bilimcilerinin yetiştirilmesi.
-Estetik Amaç: Matematiğin bir bilim dalı olarak kendine özgü özellikleri ve güzelliği diyebiliriz.
İşin bu yönünden bakarsak tamam ama bir de diğer tarafından bakmalıyız matematiğe.Onun için matematiği neden öğrendiğimizi ve bize yararlarını yukarıda açıkladım ve bunlardan hareketle şöyle bir çıkarımda bulunabilirim;Biz matematik öğreniyoruz bazılarımız nefret ediyor bazılarımız ise matematikten oldukça keyif alıyor.Keyif alanlar için sorun yokta nefret edenler için yukarıda verdiğim örnek sürekli mazeret oluyor bu kişiler için.Çünkü başta bir önyargı var.Ama matematik öğrenimi görürken bir yandan da zihinsel gelişimin ne kadar hızlı geliştiğini hesaba katmıyorlar.Yapılan bir araştırmaya göre matematik eğitimini tam almamış veya hiç almamış kişilerde hafıza performansının yani zihin gücünün daha genç yaşlarda düşmeye başladığı gözlenmiş.İşe bu taraftan bakarsak matematik hayatımızın vazgeçilmesi haline gelmeye başlar.Bu ve bunun gibi birçok söylemde bulunabiliriz.Ama sadece bu olaya bizim tarafımızdan bakarsak matematik,ygs,sbs ve daha birçok sınavda öğrenciler adına ayırıcı bir görev üstlenmiştir.Buna matematiğin zor anlaşılması neden olmaktadır ya da bize öyle gelmektedir.Ama matematiğin özel bir çaba ile öğrenilmesi bunu bizim için daha zor hale getiriyor.Kendi üzerimden örnek vermek istersek,ben bile üniversite sınavlarına çalışırken matematik üzerine daha çok yoğunlaştım diyebilirim.Ve bence matematikten biraz olsun tiksinmemin sebebi bu yoğun çaba ve sonucunda istemediğim düzeyde bir şeyler anlamam olabilir.İşte bu sebepleri toplum olarak çözebilir,insanların aklında bulunan önyargıları yıkabilirsek matematiği biraz olsa bile sevdirebilirsek sırf matematik sayesinde bile çağ atlamış oluruz. Bunları da yapabilmek için yukarıda bahsettiğim gibi ön yargıları ortadan kaldırmalıyız.Peki bu önyargılar nelerdir? Bunların başında ‘kaygı’gelir. Çünkü insanlar matematikte hemen zorlandıkları zaman ‘Ben nasıl öğrenirim? Eğer öğrenemezsem hayatımdaki değişiklikler neler olur?’vb. sorulara yönelirler,kaygılanırlar.Yapılan bir araştırmaya göre kaygı öğrenme süresini uzatan,öğrenme performansını düşürür nitelikler almaya başlamış artık.Bu da bireyin ileriki yıllarda matematik alanına ilgisizliğinin ,matematik alanıyla ilgili mesleklere karşı duyarsızlık vb. sorunlara yol açmaya başlıyor.Konuyu toparlarsak;uzun lafın kısası matematik üzerne bu kadar konu anlatıyorsak matematk bizim için çok gereklidir diyebiliriz.

Web uygulamaları ve matematik

Matematiksel işlemler, bir zaman önce paylaştığımız yazılarda bahsettiğimiz gibi bilgisayarın temel mantık çekirdeğini oluşturmaktadır. Bilgisayarda gerçekleştirilen her işlem, matematiksel bir işlem süzgecinden geçirilerek ekrana yansıtılmaktadır. Bununla birlikte bilgisayarın alt dallarından birisi olan web yazılımları konusunda da matematiğin yeri son derece önemlidir. Bilgisayarlarımızda birçok önemli program kullanıyoruz. Peki bu programların nasıl yaratıldığı hakkında bilgimiz var mı?
Öncelikle bilgisayarınızda kullandığınız programların hepsinde matematiksel bir mantık döngüsü bulunur. Programlar, komutlar aracılığı ile işlem gerçekleştirmektedir ve her programın komut beyni sayısal veriler ile oluşturulur. Özellikle muhasebe programlarının tabanı, tamamen mateamtiksel işlemlere dayalıdır ve anında işlem yapabilme kabiliyeti ile geliştirilmiştir. Sizin programlarda kullandığınız her komut, veri istemcisini sayısal veriler ile harekete geçirir. İlerde bir programcı ya da web tasarımcı olabilmek için matematiğe çok ihtiyacınız var. Programlar, matematiksel işlem bütünü ile çalışan yazılımlardır. Web tasarım konusunda ise matematiğe ihtiyaç duyacağınız en önemli noktalardan birisi de mantık giydirme ve piksel bazlı çalışma olacağından dolayı, yer yön hesabı olacaktır.
Kısacası bilgisayar teknolojilerinin de temeli matematiğe dayanmaktadır. Hayatınızda matematiğin yeri her ne olursa olsun çok önemlidir. Bu nedenle matematik konusunda kendinizi geri çekmek yerine daima mücadele edin ve sonuçları görün.

Matematiğin Anlamı ve Kullanım Alanları


      Matematik aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü terimlerine dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyazedir. Matematik mantık demektir. Sayılar ve sembollerle oluşan bir dildir. Bize sistemli düşünmeyi ve problem çözmeyi öğretir. Eski yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim bili ve öğrenme gibi anlamlara gelen mathema sözcüğünden türemiştir. Mathematikos öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı türkçesinde ise riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçe ye Fransızca mathematique sözcüğünden gelmiştir. 
    Matematik en eski dillerden biridir. Tanrının doğanın içinde bıraktığı ipuçlarıdır diyebiliriz. Zaman geçtikçe gelişme göstermiştir fakat tam olarak nerede ve nasıl doğduğu belli değildir. Arkeolojik bulgular ve yazılı belgelere bakacak olursak,  M.Ö 3000-2000 yılları arasında mısırda başladığı söylenebilir. Heredota göre matematik, mısırda başlamıştır. Mısırda toprakların büyük kısmı tarıma elverişli değildir. Mısıra hayat veren nil deltasını oluşturan yüzde üçlük kısmıdır. Bu nedenle topraklar son derece değerlidir. Oysa her sene yaşanan nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin sınırları belirsizleşmektedir. Toprak sahiplerinde sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için, her taşkından sonra devletin bu işlerle görevli geometricileri gelip, gerekli ölçümleri yapıp toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermekteydiler, heredot geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak ortaya çıktığını öne sürmüştür.
     Aristoya göre de matematik mısırda doğmuştur fakat nil taşkınları sonucundan doğan hesaplamalara ve ölçme
ihtiyacından ötürü değil dönemin tek aydın sınıfı olarak kabul gören rahiplerin günlük ve yaşamsal ihtiyaçları devlet tarafından karşılandığı için yaşam mücadelesi adına bir uğraşıları olmadığından bu boşluktan doğan zamanı matematik ve ariganometri alanlarında geliştirerek kullanmışlardır. Başkalarının satranç,briç, go …. gibi oyunlarını icat ettikleri gibi onlara bu alana vakit harcamışlardır ve o dönemin geometrisini yanı matematiğini icat etmişlerdir. 
       Bir görüşe göre de matematikte insan beyninin bir icadıdır. İnsanın soyut düşünebilme yeteneğinden kaynaklanır. Bir başka görüşe göre ise matematik ilahi düzenin içinde vardır ve insanın matematik yapması doğanın bu mükemmel ahengini gözlemlemekten ibarettir. Kısaca kimine göre matematik icat edilir, kimine göre matematik zaten doğanın sınırları içinde kodlanmış olarak vardır ve insan onu sadece keşfeder. Matematiksel düşünen insan karşılaştığı karmaşık problemleri diğerlerinin aksine formulüze eder ve sistematik bir çerçevede çözümlemeye çalışır. Bu durumun yaşamış örneğini tarihi kişilerinin yanı sıra hala taktir toplayan zekasıyla Mustafa kemal Atatürk’te görebiliriz. Atatürk’ün matematik bilimine katkısı çoktur. Bugünkü kullanmakta olduğumuz; boyut, uzay, yüzey, düzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, çekül, yatay, düşey, yöndeş üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen eşkenar, ikizkenar, paralel kenar, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit toplam, oran, orantı… vb birçok terimi Mustafa kemal Atatürk üretmiştir. Atatürk birçok tarihi başarıya sahiptir. Savaşlarda kullandığı stratejik çözümlerinde problem çözme becerisinin etkisi yadsınamaz.
     Bir Fransız matematikçisi olan Elie Carton sürekli ve sonsuz grupların yapısıyla ilgili kuramı ve yeni evrenler
düşünülmesine yol açan genelleştirmeler ve uzaylar kuramını kurdu. 1922 yılında ortaya attığı hiç eğrilik göstermeyen tamamen paralel bir uzay kavramı en önemli buluşlarından sayılır. Bu buluşları sayesinde çok saygın ve ünlü bir bilim adamı sayılmıştır, düşünce gücünün yanı sıra akademik ve sosyal diğer faliyetlerde de başarılı ve sevilen bir insan olmuştur. Bu tarihi kişilik; matematiğin  düşünce üzerindeki olumlu etkisinin onlarca örneğinden yalnızca biridir çünkü Matematik analitik düşünmeyi olaylara daha farklı bakış açısıyla yaklaşmayı sağlar . Diğer bilimleri ( fizik, kimya, Geometri) anlamamızı kolaylaştırır, merak duygusu uyandırır. Bundan dolayı araştırmalar yapılır ve beyin hücreleri gelişir. Pratik akılcı düşünmeyi sağlar, günlük hayatta yaptığımız işleri daha hızlı pratik yapmamızı sağlar.      Daha farklı bir açıdan baktığımızda da Gezegeni tanımlarken ve algılarken bile matematik bilme ihtiyacı duyarız. Gök cisimleri genellikle küre biçiminde ve hep hareket halindedir, biz ise onları iki boyutlu biçimleriyle algılıyoruz. Örneğin; Daire. Bu belki de insanoğlunun tanıştığı ilk geometrik şekil ve bu şekil insanoğlunun doğada gözlemlediği ilk geometrik şekil. İnsanoğlunun gözlemlediği ve içinde bir sır olduğunu düşündüğü ilk geometrik şekil.       Matematik karşımıza sadece akademik alanda çıkmıyor. Hayatın her alanında matematik vardır. Fizik astronomi bilimlerinden tıp, psikoloji, sosyoloji, iş idareciliği gibi alanlarda matematiğe gerek duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır… Matematik bir çok alanda kullanılır; zaman ve takvim belirlemek, muhasebe işleri, inşaat gibi diğer işlerde; deniz karayolculukların ve tarıma uygun dönemlerin belirlenmesi için, doğru takvim yapabilmek ve bunun için uzun süreli gökyüzü gözlemleri, ölçüm ve hesaplamayla mümkündür. Bu matematiğin kullanım alanlarından en önemlileridir ve matematiğin gelişmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir.  Gördüğümüz üzere, Matematiğin her alanda yararı çoktur. Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilmemize, yeni düşünceleri kabul etmemize, kendimize güvenmemize, eğitimde ise verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilmemize olanak sağlar. Ayrıca, özgün düşünebilme ve araştırabilme, özel kuramları kesin olarak genelleyebilme, sonuca ulaşabilmek için bilimsel düşünme gibi bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlıklarını da geliştirmeye olanak sağlar.

Matematik Ne İşe Yarar

Bilim adamları zeka açıcı geliştirici etkinliklerin çoğunlukla matematiğe dayalı etkinlikler olduğunu vurguluyorlar. Zeka insanın doğuştan getirdiği bir kapasitedir. Her bireyin bir zeka aralığın vardır. İşte  bu aralığın tavan noktasına getirilmesinden,  sürdürülmesinde matematik etkinlilerinin rolü büyüktür. Etkinlikleri sayılarla görseller arasındaki ilişkinin verildiği kalın kartonlu okul öncesi etkinlik kitapları ile zekamızı fark eder ve geliştiririz. Sonrasında zihinden işlemler problemler matematiğin soyutlanmış haliyle yaşamın her noktasında karşımıza çıktığı dönemler gelir. Olgunlukta  ve erken yaşlıkta da bilim adamları bulmacalar su dokuları öneriler. Okuma yazma bilmeyen ya da yaşamında bu tür etkinliklere olanak bulmayanların ise ; dikiş nakışları örgüleri yemeklere koydukları malzemelerin miktarını ezberleyişleri, tümü tamamı ile matematikseldir. Akıl  , zekası , hafızası yerinde bir birey olmakta bu büyük formel bilim , yaşamımızda sürekli yanımızdadır.

Matematik Ne İşe Yarar

İnsanoğlu doğası gereği hep bir merak, arayış, sorgulama içerisinde olmuştur. Özellikle uygarlığın ilk yıllarında insanoğlunda daha da şiddetle var olan bu merak güdüsü, içinde bulunduğu yaşamı sorgulamasını, bu sorgulama da soyut düşünme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Matematiği yaratan bu soyutlama gücüdür..görüldüğü gibi her şey doğal bir zincirleme şekilde vuku bulmuştur . Matematiğin ilk amacı insanlarda soyut düşünceyi geliştirmektir. bir problemi çözerken soyut düşünmek beraberinde kendi ürünleri olan araştırma, sezgi, yaratıcılık, keşfetme gibi kavramları da getirir. Bu kavramlara sahip olan bir insan hayatının her alanında avantajlı bir konuma sahiptir. Matematikle kazanılan ya da geliştirilen problem çözme yeteneği, kâğıt üzerinde problem çözme ile sınırlı kalmayıp , hayatın her alanında problemleri aşmayı kolaylaştıran bir kazanım haline gelir.

Matematik ve Sosyal Hayat

Sevgili öğrenciler çoğumuzun aklına şu gelmiştir ^^neden matematik öğreniyoruz^^.
Bu sorunun cevabını bulamadan çoğu zaman zihnimizden kaybolup gitmiştir. Sizler
hemen direk olarak öğrendiklerinizin sosyal hayatta bir karşılığının olmasını, veya
bir işe yaramasını bekliyorsunuz.  Bu beklenti çoğu zaman hüsranla sonuçlanır.
Matematik sosyal hayatı dolaylı olarak etkiler. Nasıl ki bir sporcu antreman yaparak
kaslarını geliştiriyorsa, beyin gücümüzü geliştirmek için bizde matematiksel problemlerle
ilgilenmeliyiz. Bu gelişen beyin gücüyle matematikle hiç bir ilgisi olmayan sorunlarımıza
çözüm getiririz. Matematik bilmeyen bir kişi genellikle düz mantıkla haraket ederken
matematik bilen biri çok yönlü düşünerek sorunlarına  daha etkin çözümler getirir.
Şunu aklınıza yerleştirin arkadaşlar matematiksel ifadeler günlük yaşantınızda
sürekli kullanacağınız şeyler olmayacaktır. Şöyle bir düşünün kaçkere bakkala
gittiğinizde rasyonel sayılar sayesinde rahat rahat alışveriş yaptınız. ^^hiç dediğinizi^^
duyar gibi oluyorum.

Related Product :

Yorum Gönderme

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Düşünen job - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger